لاوروف از عدم برقراری دیالوگ جدی و قاطعانه بین طرفین درگیر در لیبی خبر دارد

سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در پی کنفرانس برلین در آلمان به سوالات منسوبین مطبوعاتی روس پاسخ داد

1343655
لاوروف از عدم برقراری دیالوگ جدی و قاطعانه بین طرفین درگیر در لیبی خبر دارد

سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در پی کنفرانس برلین در آلمان به سوالات منسوبین مطبوعاتی روس پاسخ داد.

وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد : اگرچه کنفرانس برلین برای حل بحران لیبی در جوی بسیار مثبت و سازنده سپری شد ولی هنوز یک دیالوگ جدی و قاطعانه بین طرفین در لیبی برقرار نشده است.

لاوروف ضمن اشاره به اینکه روسیه از نتیجه کنفرانس لیبی قدردانی می کند ولی تفاوت برخورد طرفین متخاصم در لیبی همچنان به قوت خود باقی است گفت : در کل این کنفرانسی بسیار مثبت و ثمر بخش بود. البته که مردم لیبی خود راه حل نهایی به بحران را پیدا خواهند کرد ولی مابین طرفین در لیبی هنوز یک دیالوگ قاطعانه و جدی برقرار نشده است. برخوردهای خیلی متفاوتی نسبت به مسئله وجود دارد.

وزیر امور خارجه روسیه ضمن اشاره به اینکه پیشنهادات ارائه شده در بیانیه نهایی کنفرانس برلین تا اندازه ایی پاسخگوی انتظارات جامعه بین المللی شده است افزود : این پیشنهادات حضور طرفین بر سر میز مذاکره و حصول تفاهم بین آنها را تامین خواهد کرد.خبرهای مرتبط