حمله تروریستهای " ی پ گ - پ ک ک " به عفرین و اعزاز

تروریستهای عضو سازمان تروریستی " YPG/PKK " به حملات خود ادامه می دهند

1344047
حمله تروریستهای " ی پ گ - پ ک ک " به عفرین و اعزاز

سازمان تروریستی " ی پ گ / پ ک ک " که به اشغال شهرستان تل رفعت سوریه ادامه می دهد ، در دومین سالگرد عملیات نظامی شاخه زیتون به مراکز شهرستان های عفرین و اعزاز حمله ور شد و در نتیجه این حمله دو غیر نظامی از جمله یک کودک جان باخت.

تروریستهای عضو سازمان تروریستی " YPG/PKK " به ترتیب حمله از شهرستان تل رفعت که بموجب تفاهمنامه منعقده بین ترکیه و سوریه به تاریخ 22 ام اکتبر سال 2019 بایستی آن را تخلیه کنند ، ادامه می دهند.

در حمله موشکی ترتیب یافته از مرکز شهر عفرین دو غیر نظامی از جمله یک کودک کشته شده و دو غیر نظامی مجروح گردید.

از سوی دیگر سازمان تروریستی " ی پ گ / پ ک ک " به مرکز شهرستان اعزاز سه بار با نارنجک حمله ترتیب دادند.

در یکی از این حملات مدرسه ایی مورد هدف قرار گرفت ولی در این حمله کسی کشته و یا مجروح نگردید.خبرهای مرتبط