ادامه تظاهرات ضد دولتی در عراق / 460 کشته

در جریان تظاهرات های اعتراضی در بغداد پایتخت عراق، تاکنون 460 نفر کشته و 19 هزار نفر مجروح شدند.

ادامه تظاهرات ضد دولتی در عراق / 460 کشته

در جریان تظاهرات های اعتراضی در بغداد پایتخت عراق، 2 نفر کشته، 60 نفر نیز تحت تاثیر گاز اشک آور مجروح شدند.

درگیری بین تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی عراق که از ساعات صبح در میادین مهم شهر بغداد از جمله میدان تحریر آغاز شده همچنان ادامه دارد.

در جریان این درگیری ها 2 تن کشته، 60 نفر نیز تحت تاثیر گاز اشک آور مجروح شدند.

در این میان، 5 تن از عناصر نیروهای امنیتی تحت نظارت قرار گرفتند.

تظاهرکنندگان با مسدود کردن راه های اصلی منتهی به چندین دانشگاه، مدرسه، سازمان دولتی و شهرستان دامنه اعتراضات را گسترش دادند.

عراق از تاریخ اول اکتبر 2019 تاکنون، به علل گوناگون از جمله ناکافی بودن زیرساخت، بیکاری، مداخلات خارجی در امور داخلی اینکشور صحنه تظاهرات ضد دولتی میشود.

در این تظاهرات ها دستکم 460 نفر کشته و 19 هزار نفر مجروح شدند.خبرهای مرتبط