اتمام پانزدهمین عملیات گشت زنی مشترک نیروهای مسلح ترکیه و روسیه

پانزدهمین عملیات مشترک گشت زنی نیروهای مسلح ترکیه و روسیه در شرق رود فرات با اتمام رسید

1322347
اتمام پانزدهمین عملیات گشت زنی مشترک نیروهای مسلح ترکیه و روسیه

پانزدهمین عملیات مشترک گشت زنی نیروهای مسلح ترکیه و روسیه در شرق رود فرات با اتمام رسید.

در اطلاعیه صادره از سوی وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام گردید : عناصر وابسته به نیروهای مسلح ترکیه و روسیه ، پانزدهمین عملیات گشت زنی زمینی مشترک خود در شرق رود فرات را به اتمام رساندند. در منطقه رسولیان ـ قمیشلی چهار خودروی متعلق به نیروهای مسلح ترکیه و روسیه در عمق 6 کیلومتری و در مسافت 48 کیلومتری مطابق با برنامه از قبل طرح ریزی شده ، عملیات گشت زنی مشترک ترتیب دادند.خبرهای مرتبط