اعترافات تروریستی که تسلیم نیروهای ارتش ملی سوریه شده است

اعترافات عبدالغنی علی خلیل الخندق یکی از اعراب فراری از جبهه های سازمان تروریستی و تجزیه طلب پ ک ک/ ی پ گ که به زور اسلحه به این سازمان ملحق شده بود

اعترافات تروریستی که تسلیم نیروهای ارتش ملی سوریه شده است

عبدالغنی علی خلیل الخندق یکی از اعراب فراری از جبهه های سازمان تروریستی و تجزیه طلب پ ک ک/ ی پ گ که به زور اسلحه به این سازمان ملحق شده بود، از اعزام به ویژه اعراب دستگیر شده توسط این سازمان تروریستی به خطوط مقدم این جبهه ها خبر داد.

الخندق که قبل از عملیات چشمه صلح از سوی تروریست های پ ک ک / ی پ گ مورد تهدید قرار گرفته در مصاحبه ای با خبرنگار آناتولی به شرح موضع این سازمان تروریستی در قبال اعراب و ماجرای تسلیم شدنشان به ارتش ملی سوریه پس از فرار از این سازمان پرداخت.

این تروریست تسلیم شده 23 ساله گفت: "مجبور به عضویت در این سازمان تروریستی شدم. دو سال از آنها فرار کردم تا مرا دستگیر نکنند. راننده کامیون بودم. یک روز اوایل سال 2019 بود که مرا در منطقه کاراکوزاک دستگیر کردند. از آنجا نیز مرا به اردوگاه هایشان واقع در مناطق روستایی عین العرب (کوبانی) بردند. "

وی با اشاره به اینکه همه را از استان های خود به زور اسلحه ربوده و به آنها آموزش سلاح داده اند گفت: در بین آموزش دهندگان علاوه بر سوریه ای ها، تعدادی منسوب به سازمان تروریستی پ ک ک بودند که از منطقه قندیل عراق آمده بودند. به ما میگفتند که میخواهند دولت تشکیل بدهند. ترکیه را بمباران کنند و همه خواهند رفت و فقط آنها باقی خواهند ماند. "

الخندق گفت: "بیشتر از همه اعراب را به زور اسلحه دستگیر میکردند. اعراب را به خط مقدم جبهه ها اعزام میکردند و خودشان عقب تر سنگر میگرفتند. بر علیه ما تبعیض قائل میشدند."

وی با اشاره به اینکه ده روز قبل از شروع عملیات چشمه صلح، برای فرار از این سازمان تروریستی با سربازان ارتش ملی سوریه ارتباط برقرار کرده گفت: به مدت 9 ماه در کنار اعضای سازمان تروریستی و تجزیه طلب پ ک ک / ی پ گ ماندم. اگر قبل از عملیات فرار میکردم خانواده ام را مجبور به مهاجرت میکردند. فرزندان عمویم نیز دستگیر میشدند. به همین دلیل دی طول این مدت مجبور بودم که کنار آنها بمانم."

الخندق توضیح داد که در پی آغاز عملیات موفق شد در سایه ارتش ملی سوریه از منطقه عین عیسی و همینطور از چنگال این سازمان تروریستی فرار کند.

عبدالرحمان مصطفی رئیس دولت موقت سوریه روز گذشته طی سخنانی در راس العین اعلام کرده بود، در صورت تسلیم به ارتش ملی سوریه آندسته از کسانی را به زور به سازمان تروریستی پ ک ک / ی پ گ پیوسته و جرمی مرتکب نشده اند را مورد عفو قرار خواهند داد.خبرهای مرتبط