حمله تروریستها به شهرستان اعزاز

تروریستها از تل رفعت که در آنجا لانه گیری کرده اند، مرکز شهرستان اعزاز را با 6 خمپاره مورد هدف قرار دادند

1316887
حمله تروریستها به شهرستان اعزاز

در حمله خمپاره ای عناصر وابسته به سازمان تروریستی " ی پ گ / پ ک ک " در شهرستان اعزاز استان تل رفعت در سوریه یک غیر نظامی کشته شده و 12 غیر نظامی مجروح گردید.

سازمان تروریستی " ی پ گ / پ ک ک " از شهرستان تل رفعت که بموجب تفاهمنامه منعقده بین ترکیه و روسیه به تاریخ 22 ام اکتبر بایستی آنجا را تخلیه کند ، به هدف گیری غیر نظامیان ادامه می دهد.

تروریستها از تل رفعت که در آنجا لانه گیری کرده اند، مرکز شهرستان اعزاز را با 6 خمپاره مورد هدف قرار دادند.

بموجب بررسی های اولیه در این حملات یک غیر نظامی کشته شده و 12 غیر نظامی که حال 4 تن از آنها وخیم می باشد، مجروح گردید.

نیروهای مسلح ترکیه مواضع تروریستها را با آتش متقابل مورد هدف قرار دادند.

عناصر سازمان تروریستی " ی پ گ / پ ک ک " که با عملیات نظامی شاخه زیتون از عفرین بیرون رانده شدند ، به اشغال منطقه تل رفعت در جنوب شرقی شهرستان اعزاز ادامه می دهند.

سازمان تروریستی که در این منطقه لانه گیری کرده است، مراکز مسکونی تحت کنترل ارتش ملی سوریه را متمادیا مورد حمله قرار می دهد .خبرهای مرتبط