اتمام هشتمین عملیات گشت زنی مشترک ترکیه و روسیه در شرق رود فرات

وزارت دفاع ملی ترکیه بیانیه ایی انتشار داد

1308487
اتمام هشتمین عملیات گشت زنی مشترک ترکیه و روسیه در شرق رود فرات

هشتمین عملیات گشت زنی مشترک نیروهای مسلح ترکیه و روسیه در منطقه عین العرب در شرق رود فرات ترتیب یافت.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام گردید : در منطقه عین العرب در شرق رود فرات عناصر وابسته به نیروهای مسلح ترکیه و روسیه با شرکت 4 خودرو و پهپادها به هشتمین عملیات گشت زنی مشترک خود تحقق بخشیدند.

در این بیانیه چنین گفته شد : عناصر نیروهای مسلح ترکیه و روسیه در عمق ده کیلومتری و در مسیری به طول 34 کیلومتر عملیات نظامی گشت زنی ترتیب دادند.خبرهای مرتبط