کمکهای هلال احمر ترکیه در منطقه عملیات چشمه صلح

فعالیتها برای تامین نیازهای بشری فوری مردم منطقه ای که توسط عملیات چشمه صلح، آزاد شده است، ادامه دارد

1303303
کمکهای هلال احمر ترکیه در منطقه عملیات چشمه صلح

کرم کنیک رئیس کل هلال احمر ترکیه ابراز داشت که فعالیتها برای تامین نیازهای بشری فوری مردم منطقه ای که توسط عملیات چشمه صلح، آزاد شده است، ادامه دارد.

در این چهارچوب کمکهای غذایی، کمک آرد برای آغاز به کار دوباره نانوایی های غیر فعال و بسته های بهداشتی که نیازهای پایه ای میباشند به منطقه انجام میشود.

کینیک همچنین اظهار داشت که برای آغاز فعالیت مراکز بهداشتی و ارائه خدمات بهداشتی مورد نیاز در منطقه، درمانگاه سیار هلال احمر به منطقه منتقل شده است.خبرهای مرتبط