دستگیری 20 فلسطینی از سوی سربازان اسرائیلی

سربازان اسرائیلی در کرانه باختری 20 فلسطینی منجمله 4 کودک را بازداشت کردند

1296061
دستگیری 20 فلسطینی از سوی سربازان اسرائیلی

سربازان اسرائیلی در کرانه باختری 20 فلسطینی منجمله 4 کودک را بازداشت کردند.

براساس اخبار دریافتی از منابع محلی، نیروهای اسرائیلی، در ساعات شب به اردوگاه پناهندگان العروب وابسته به شهر الخلیل در جنوب کرانه باختری حمله کردند.

در حین این حمله 14 فلسطینی منجمله 4 کودک زیر 18 سال  بازداشت شدند.

از سوی دیگر نیروهای اسرائیلی در مناطق دیگر کرانه باختری نیز 6 فلسطینی دیگر را بازداشت نمودند.خبرهای مرتبط