یاری ترکیه به نیازمندان در یمن

ترکیه بین خانواده های مستمند و بی خانمان در شهر عدن در جنوب یمن، 300 بسته مواد غذایی توزیع کرد

یاری ترکیه به نیازمندان در یمن

ترکیه بین خانواده های مستمند و بی خانمان در شهر عدن در جنوب یمن، 300 بسته مواد غذایی توزیع کرد.

جمعیت هلال احمر ترکیه بسوی نیازمندانی که از شهرهای حدیده و تعز به عدن پناه برده اند، دست یاری دراز نمود.

مصطفی آیدین نماینده جمعیت هلال احمر ترکیه در عدن طی سخنانی اظهار داشت، 300 بسته مواد غذایی جزیی از 5 هزار بسته مواد غذایی ست که در روزهای آینده بین نیازمندان توزیع خواهد شد.   خبرهای مرتبط