خبر فوری ـ حمله مسجدی در افغانستان 22 کشته بجای گذاشت

در حمله به یک مسجد در افغانستان 22 نفر جان باختند

1290458
خبر فوری ـ حمله مسجدی در افغانستان 22 کشته بجای گذاشت

در حمله به یک مسجد در افغانستان 22 نفر جان باختند. خبرهای مرتبط