دو بمب جای سازی شده در مسجدی در افغانستان دهها کشته بجای گذاشت

حمله بمبی در استان ننگرهار در شرق افغانستان بوقوع پیوست

1290524
دو بمب جای سازی شده در مسجدی در افغانستان دهها کشته بجای گذاشت

در حمله بمبی ترتیب یافته در حین اقامه نماز جمعه در استان ننگرهار در شرق افغانستان 22 نفر کشته شد.

اتاالله گوهانی سخنگوی استانداری ننگرهار اعلام کرد : دو بمب جای سازی شده در مسجدی در یکی از روستاهای منطقه در حین اقامه نماز جمعه منفجر گردید.

بموجب بررسی های اولیه در نتیجه این حمله 22 نفر کشته شده و 60 نفر مجروح گردیدند.

وی گفت : در اثر حمله سقف مسجد فرو ریخته و بیم آن می رود که تعداد کشته شدگان بیش از این افزایش یابد.

مسئولیت حمله را هنوز کسی و یا گروهی بر عهده نگرفته است.خبرهای مرتبط