فرماندار شهرستان چاغاتوی افغانستان در یک سوء قصد جان باخت

راز محمد وزیری فرماندار شهرستان چاغاتو از توابع استان میدان وردک افغانستان در کابل مورد هدف حمله مسلحانه قرار گرفته و جان باخت

1287142
فرماندار شهرستان چاغاتوی افغانستان در یک سوء قصد جان باخت

راز محمد وزیری فرماندار شهرستان چاغاتو از توابع استان میدان وردک افغانستان در کابل مورد هدف حمله مسلحانه قرار گرفته و جان باخت. 

فردوس فرامرز سخنگوی پلیس امنیت کابل در مصاحبه با خبرنگاران گفت، وزیری فرماندار شهرستان چاغاتو در منطقه سه کابل مورد هدف حمله مسلحانه قرار گرفته است. 

فرامرز با اشاره به اینکه وزیری در این حمله جان خود را از دست داده، افزود تحقیقات پیرامون حادثه آغاز شده است. 

مسئولیت حمله را طالبان بر عهده گرفته است. 

 

 خبرهای مرتبط