انفجار در افغانستان: 3 کشته

در نتیجه انفجاربه میان آمده در ولایت فریاب واقع در شمال افغانستان، 3 غیرنظامی کشته شدند.

1285339
انفجار در افغانستان: 3 کشته

در نتیجه انفجاربه میان آمده در ولایت فریاب واقع در شمال افغانستان، 3 غیرنظامی کشته شدند.

بر اساس بیانیه صادره از سوی پلیس فریاب، بمب جاسازی شده در کنار جاده ای واقع در منطقه چویمات، در حین عبور خودرویی حامل غیرنظامیان منفجر شده است.

در این انفجار 3 غیر نظامی کشته شده و 3 تن دیگر نیز مجروح شده اند.

در بیانیه مذکور اعلام گردید که بمب از سوی طالبان جاسازی شده بوده است.

شاهدان عینی ابراز داشتند که بر یک خودروی نظامی نیز که در حین انفجار در منطقه بوده، خسارت وارد شده است.

هنوز طالبان در این رابطه بیانیه ای صادر نکرده است.خبرهای مرتبط