رژیم اسد سازمان تروریستی ی پ گ / پ ک ک را "سازمان تروریستی جدایی طلب" نامید

رژیم بشار اسد، سازمان تروریستی ی پ گ / پ ک ک که از آغاز جنگ داخلی تاکنون وارد درگیری نشده و در بسیاری از زمینه ها همکاری داشته است را به عنوان "گروه تروریستی جدایی طلب" نامید

رژیم اسد  سازمان تروریستی ی پ گ / پ ک ک را "سازمان تروریستی جدایی طلب" نامید

رژیم بشار اسد، سازمان تروریستی ی پ گ / پ ک ک که از آغاز جنگ داخلی تاکنون وارد درگیری نشده و در بسیاری از زمینه ها همکاری داشته است را به عنوان "گروه تروریستی جدایی طلب" نامید. 

به گزارش خبرگزاری رژیم اسد SANA، وزارت امورخارجه این رژیم، با ارسال نامه ای به دبیر کل سازمان ملل از سازمان تروریستی ی پ گ / پ ک ک شکایت کرد. 

رژیم اسد که بارها با سازمان تروریستی ی پ گ / پ ک ک (SDG) بر سر میز مذاکره نشسته و در بخش های مختلف همکاری داشته است، در این نامه از این سازمان تروریستی به عنوان "سازمان تروریستی جدایی طلب" نام برد. 

در این نامه با ذکر اینکه سازمان تروریستی SDG علیه ملت در سوریه با کشورهای غربی همکاری دارد، به نقض حقوق بشر از سوی این سازمان در سوریه تاکید شد.

 

 خبرهای مرتبط