در چهارچوب "برنامه بازگشت داوطلبانه"، 350 هزار سوری به کشورشان بازگشته اند

پس از عملیات سپر فرات و شاخه زیتون، بازگشت سوریانی که با فرار از جنگ داخلی در کشورشان به ترکیه آمده اند، به مناطق پاکسازی شده، ادامه دارد.

1268313
در چهارچوب "برنامه بازگشت داوطلبانه"، 350 هزار سوری به کشورشان بازگشته اند

پس از عملیات سپر فرات و شاخه زیتون، بازگشت سوریانی که با فرار از جنگ داخلی در کشورشان به ترکیه آمده اند، به مناطق پاکسازی شده، ادامه دارد.

گروهای از سوریان که در شهرهای مختلف ترکیه زندگی میکنند و در میانشان زنان و کودکان نیز وجود دارد، در چهارچوب "برنامه بازگشت داوطلبانه"، پس از انجام امور اداری در دفتر اداره مهاجرت در مسافرخانه اونجوپینار، سوار مینی بوسها شدند.

سوریان، از گذرگاه مرزی کیلیس اونجوپینار، به مناطقی که در نتیجه عملیات سپر فرات و عملیات شاخه زیتون از سازمانهای تروریستی ی پ گ / پ ک ک و داعش پاکسازی شده اند، رفتند.

ایمن حمزه که تبعه سوریه میباشد، ابراز داشت که 4 سال قبل کشورش را ترک کرده و به ترکیه آمده است.

حمزه با ابراز اینکه در دوره ای که درترکیه بوده اند، به آنها بسیار کمک شده است، میگوید: "خداوند مسئولان ترک و مردم ترکیه را حفظ کند. به خوبی از ما میزبانی کردند. دیگر زمان آن رسیده تا به وطنمان بازگردیم."

طی یک ماه اخیر، 3 هزار سوری به کشورشان بازگشته اند.

در چهارچوب "برنامه بازگشت داوطلبانه" از سال 2015 تا کنون نزدیک به 350 هزار سوری به کشورشان رفته اند.خبرهای مرتبط