خبرفوری ـ حمله نیروهای اسد به مرکز نظارت ترکیه در سوریه

نیروهای اسد با سلاح های سنگین هشتمین مرکز نظارت نظامی ترکیه در ادلب را مورد حمله قرار دادند

خبرفوری ـ حمله نیروهای اسد به مرکز نظارت ترکیه در سوریه

نیروهای اسد با سلاح های سنگین هشتمین مرکز نظارت نظامی ترکیه در ادلب را مورد حمله قرار دادند . خبرهای مرتبط