خبرفوری ـ حمله نیروهای اسد به مرکز نظارت ترکیه در سوریه

نیروهای اسد با سلاح های سنگین هشتمین مرکز نظارت نظامی ترکیه در ادلب را مورد حمله قرار دادند

1256699
خبرفوری ـ حمله نیروهای اسد به مرکز نظارت ترکیه در سوریه

نیروهای اسد با سلاح های سنگین هشتمین مرکز نظارت نظامی ترکیه در ادلب را مورد حمله قرار دادند . خبرهای مرتبط