حمله به یک سالن عروسی در کابل منجر به مرگ دهها تن شد

در نتیجه انفجار به میان آمده در یک سالن عروسی در کابل پایتخت افغانستان، تعداد بسیاری جانشان را از دست دادند.

حمله به یک سالن عروسی در کابل منجر به مرگ دهها تن شد

در نتیجه انفجار به میان آمده در یک سالن عروسی در کابل پایتخت افغانستان، تعداد بسیاری جانشان را از دست دادند.

نصرت رحیمی سخنگوی وزارت کشور افغانستان طی سخنانش خطاب به رسانه ها، ابراز داشت که در هتل "قصر دوبی" واقع در منطقه ششم کابل، انفجاری به میان آمده است که طی آن دست کم 63 نفر کشته و 182 نفر دیگرنیز زخمی شده اند.

مجروحان به بیمارستانها منتقل شده اند.

مسئولیت حمله را هنوز کسی بر عهده نگرفته است.

 خبرهای مرتبط