حملات جدید در یمن: 17 کشته

در حمله به نقاط نظامی و قرارگاه نیروهای نظامی مورد حمایت امارات متحده عربی در ولایت عبین یمن، 17 نفر کشته وبیش از 10 نفر نیز مجروح شدند

1247086
حملات جدید در یمن: 17 کشته

در حمله به نقاط نظامی و قرارگاه نیروهای نظامی مورد حمایت امارات متحده عربی در ولایت عبین یمن، 17 نفر کشته وبیش از 10 نفر نیز مجروح شدند.

براساس اطلاعات ارائه شده از سوی منابع امنیتی، تررویستهای انصار الشریا امتداد سازمان تروریستی القاعده د شبح جزیره عرب به نقاط نظامی و قرارگاه وابسته حضام الامنی مورد حمایت امارات متحده عربی در شهرستان المهفد وابسته به عبید حمله ترتیب دادند.

در این حمله زا نیروهای الامنی 17 نفر کشته و بیش از 10 نفر مجروح شدند.

نیروهای حضام الامنی در حمله متقابل چند ساعت بعد کنترل قرارگاه ونقاط نظامی را در دست گرفتند. در در گیریها انصار السریا نیز تلفات جانی داد.  خبرهای مرتبط