رهبران ترک و یونانی تبار قبرس نهم آگوست ملاقات خواهند کرد

ریاست جمهوری جمهوری ترک قبرس شمالی بیانیه کتبی در این رابطه انتشار داد

1240160
رهبران ترک و یونانی تبار قبرس نهم آگوست ملاقات خواهند کرد

مصطفی آکینجی رئیس جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی و نیکوس آناستاسیادس رهبر حکومت جامعه یونانی تبار قبرس روز جمعه نهم آگوست دیدار خواهند کرد.

بموجب بیانیه کتبی صادره از سوی ریاست جمهوری قبرس شمالی ، آکینجی و آناستاسیادس ساعت 10 و 30 دقیقه روز جمعه نهم آگوست ملاقات خواهند نمود.

آکینجی رئیس جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی روز 13 ام جولای با وساطت نمایندگی ویژه سازمان ملل متحد در امور قبرس به آناستاسیادس پیشنهاد جدیدی در زمینه تشکیل کمیته مشترک پیرامون استفاده از منابع هیدروکربن در مدیترانه شرقی مطرح کرده بود.

مصطفی آکینجی در صدد تبدیل موضوع هیدروکربن از یک موضوع تنش و درگیری به یک حیطه همکاری ثمر بخش می باشد.

بموجب این پیشنهاد ، کمیته مورد نظر با شرکت اعضای مساوی دو جامعه ترک و یونانی تبار قبرسی با نظارت سازمان ملل متحد و ایفای نقش اتحادیه اروپا بعنوان ناظر در این کمیته را شامل می شود. پیشنهاد مذکور که بافت مشترک کمیته ، اهداف و شکل فعالیت آن را مشخص می کند، در عین حال تشکیل یک صندوق و نحوه استفاده از آن را نیز پیش بینی می کند.

این پیشنهاد از سوی رهبران احزاب سیاسی تشکیل دهنده حکومت جامعه یونانی نشین قبرس رد شده بود.خبرهای مرتبط