جمعیت اسرای فلسطین از وضعیت جسمانی وخیم زندانیان خبر داد

جمعیت اسرای فلسطین اعلام کرد: وضعیت جسمانی 7 تن از اسرای فلسطینی که در اعتراض به بازداشت های اداری اسرائیل دست به اعتصاب غذا زده اند وخیم است

جمعیت اسرای فلسطین از وضعیت جسمانی وخیم زندانیان خبر داد

جمعیت اسرای فلسطین اعلام کرد: وضعیت جسمانی 7 تن از اسرای فلسطینی که در اعتراض به بازداشت های اداری اسرائیل دست به اعتصاب غذا زده اند وخیم است.

جمعیت اسرای فلسطین با انتشار بیانیه ای کتبی تاکید کرد وضعیت اسرایی که در اعتصاب غذا هستند روز به روز وخیم تر می شود. اسرائیل رسیدگی به وضعیت اسرایی که در بازداشت اداری هستند را رد می کند.

بر اساس این بیانیه وضعیت جسمانی جعفر عزالدین اسیر فلسطینی که 37 روز پیش در زندان عیادة الرمله دست به اعتصاب غذا زده وخیم تر شده است. همچنین وضعیت سلامت احمد زهران که از 30 روز پیش اعتصاب غذا کرده و در کلینیک بسر می برد، رو به وخامت است.

اسرائیل هفته گذشته سه اسیر فلسطینی به نام های حذیفه حلبیه، محمد ابوعکر و مصطفی الحسنات که از 22 روز پیش در زندان النقب دست به اعتصاب غذا زدند را به زندانهای دیگرمنتقل کرد.

اسرائیل حذیفه حلبیه را به زندان ایلا، محمد ابوعکر را به زندان عسقلان و مصطفی الحسنات را به زندان اوهلیکدار منتقل کرد. 

در این بیانیه گفته شد حسن الزارع  از 14 روز گذشته تاکنون در زندان اوفر و سلطان خلفر از 5 روز گذشته تاکنون در اعتصاب غذا بسر می برد. 

به گزارش جمعیت اسرای فلسطین، اسرائیل از ملاقات زندانیان با نزدیکانشان جلوگیری کرده و دیدار با وکلایشان را به تعلیق می اندازد. زندانیان را بارها به زندانهای مختلف منتقل کرده و در سلول های انفرادی که شرایط انسانی بدی دارند حبس می کند. 

 


 خبرهای مرتبط