حمله هوایی به اهداف نیروهای طرفدار ژنرال خلیه حفتر در لیبی

نیروی هوایی وابسته به حکومت وفاق ملی در لیبی به نقاط استقرار نیروهای طرفدار ژنرال خلیفه حفتر حمله هوایی ترتیب داد

1239730
حمله هوایی به اهداف نیروهای طرفدار ژنرال خلیه حفتر در لیبی

 

نیروی هوایی وابسته به حکومت وفاق ملی در لیبی به نقاط استقرار نیروهای طرفدار ژنرال خلیفه حفتر حمله هوایی ترتیب داد.

مصطفی المجی سخنگوی عملیاتی که حکومت وفاق ملی علیه خلیفه حفتر آغاز کرده است، اظهار داشت، نیروی هوایی در مناطق الرابی، السبیا و فرودگاه قدیمی نیروهای حفتر را مورد هدف قرار دادند.

مجی با اشاره براینکه، درحملات تعداد زیادی خودروی نظامی بصورت غیرقابل استفاده درآمدند، گفت، نیروهای حکومت وفاق ملی حتی می توانند بوسیله جنگنده ها و تجهیزات دیده بانی مواضع حفتر در نقاط دور دست را نیز مورد هدف قرار بدهند.

خلیفه حفتر رهبر نیروهای مسلح در شرق لیبی برای در دست گرفتن کنترل ترابلس در 4 ام آوریل دستور حمله داده و در پی این امر نیز نیروهای وفاق ملی عملیات ترتیب داده بودند.خبرهای مرتبط