جمهوری ترک قبرس شمالی به تصمیم اعمال تحریم اتحادیه اروپا واکنش نشان داد

اظهارات سخنگوی ریاست جمهوری جمهوری ترک قبرس شمالی

جمهوری ترک قبرس شمالی به تصمیم اعمال تحریم اتحادیه اروپا واکنش نشان داد

بارش بورجو سخنگوی ریاست جمهوری جمهوری ترک قبرس شمالی اعلام کرد : تصمیمات اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم بعلت فعالیتهای اکتشاف و استخراج منابع طبیعی هیدروکربن از سوی ترکیه در مدیترانه شرقی به کاهش تنش در منطقه یاری نکرده و به تلاش های پیدایش راه حل به مسئله قبرس یاری نخواهد کرد.

سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه در رابطه با تصمیمات متخذه در اجلاس شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا که دیروز در بلژیک پایتخت بروکسل برگزار شد، در مورد اعمال تحریم بر علیه ترکیه بعلت فعالیت های اکتشاف و استخراج منابع طبیعی در مدیترانه شرقی بیانیه کتبی انتشار داد.

وی ضمن اشاره به اینکه اقدامات حکومت جامعه یونانی تبار قبرس در جهت تداوم بخشی به فعالیت های اکتشاف و استخراج هیدروکربن بطور تک طرفه گزینه دیگری برای ترکیه باقی نگذاشته است گفت : این موضع اتحادیه اروپا به هیچ عنوان به تلاش های پیدایش راه حل به مسئله قبرس یاری نکرده است. تنها گزینه برای کاهش تنش در منطقه و رفع بن بست ها نه مجازات بلکه همکاری متکی بر دیالوگ و حقانیت است.

بارش بورجو ضمن یادآوری اینکه مصطفی آکینجی رئیس جمهور جمهوری ترک قبرس شمالی پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک برای بررسی مشترک فعالیت های اکتشاف و استخراج منابع هیدروکربن در جزیره قبرس را با تمامی جزئیات به نیکوس آناستاسیادس رهبر جامعه یونانی نشین قبرس ارائه کردیم اعلام کرد : در حالیکه پیشنهادات ما برای سنجش طرف مقابل صریح و آشکار است، ما از اتحادیه اروپا انتظار داریم تا به حکومت بخش یونانی نشین قبرس در مورد جدی گرفتن پیشنهادات ما توصیه هایی ارائه دهد. بگذریم از اینکه چنین توصیه ایی نکرد بلکه تصمیم به اعمال تحریم هایی بر علیه ترکیه گرفت. این موضعی ناعادلانه و غیر قابل قبول است.خبرهای مرتبط