برگزاری دوره‌های آموزش آشپزی برای زنان افغان توسط ترکیه

هماهنگی امور آژانس توسعه و همکاری ترکیه «تیکا» دوره‌های آموزش آشپزی برای زنان قربانی جنگ در شهر کابل برگزار می‌کند.

برگزاری دوره‌های آموزش آشپزی برای زنان افغان توسط ترکیه

رجایی کیلینچ، مسئول هماهنگی آژانس توسعه و همکاری ترکیه «تیکا» در افغانستان در گفتگو با خبرگزاری آناتولی گفته که این نهاد دوره‌های آموزش آشپزی برای زنان قربانی جنگ در شهر کابل افغانستان برگزار می کند.

وی ضمن اشاره به اینکه بیشتر این زنان به دلیل وقوع درگیری‌ها در مناطق مختلف افغانستان به پایتخت مهاجرت کرده اند، گفت: در این دوره آموزشی٬ به 30 زن٬ دستورالعمل تهیه غذاها و دسرهای ترک و افغان آموزش داده می شود.

وی افزود: هدف ما از برگزاری چنین دوره‌ها آموزش آشپزی زنان افغان و کمکی برای ایجاد شغل و کسب و کار برای آن‌هاست.

آصفه عبدالملک، یکی از این کارآموزان نیز گفت که بعد از این دوره آموزشی حرفه و شغلی خواهم داشت. به همین دلیل بسیار خرسندم و از ترکیه تشکر می‌کنم.خبرهای مرتبط