اسرائیل وزیر امور قدس فلسطین زا بازداشت کرد

پلیس اسرائیل، فادی الهدمی وزیر امور قدس دولت فلسطین را بازداشت کرد

1227502
اسرائیل وزیر امور قدس فلسطین زا بازداشت کرد

به گزارش خبرگزاری رسمی فلسطین «وفا» فادی الهدمی وزیر امور قدس دولت این کشور صبح امروز در منزلش توسط پلیس اسرائیل بازداشت شده است.

پلیس همچنین به تفتیش خانه الهدمی پرداخته و تلفن همراه وی را نیز ضبط است. مقامات اسرائیل هنوز در این خصوص اظهارنظری نکرده اند.خبرهای مرتبط