حمله گروهی از مردم عراق به سفارت بحرین در بغداد

تعدادی از مردم عراق در اعتراض به برگزاری "کارگاه منامه" به سفارت بحرین در بغداد یورش بردند

1226575
حمله گروهی از مردم عراق به سفارت بحرین در بغداد

گروهی از مردم عراق در اعتراض به برگزاری "کارگاه منامه" در بحرین به سفارتخانه این کشور در بغداد یورش برده و پرچم فلسطین را بر ساختمان آن نصب کردند. 

تعدادی نیز با ورود به این ساختمان، پرچم بحرین را پایین آوردند. گروهی از آنان نیز پرچم آمریکا را آتش زدند. پلیس اوضاع را کنترل کرده است 

ثامر السبهان،نماینده عربستان سعودی در امور کشورهای خلیج نیز در توئیتر خو اعلام کرده است: حادثه سفارت بحرین در عراق بسیار تاسف آور است. 

گفتنی است بحرین در روزهای 25 و 26 ژوئن با همکاری آمریکا میزبان کارگاه اقتصادی با عنوان "صلح برای شکوفایی" بود. فلسطینی‌ها در این نشست حضور نیافته، «معامله قرن» را محکوم کرده و خواستار تحریم کارگاه اقتصادی منامه شدند. خبرهای مرتبط