تمدید مدت ماموریت نیروهای ناظر بر آتش بس سوریه

شورای امنیت سازمان ملل متحد با تمدید مدت ماموریت نیروهای ناظر بر آتش بس سوریه به پیشنهاد مشترک آمریکا و روسیه برای مدت 6 ماه دیگر موافقت کرد

1225958
تمدید مدت ماموریت نیروهای ناظر بر آتش بس سوریه

شورای امنیت سازمان ملل متحد با تمدید مدت ماموریت نیروهای ناظر بر آتش بس سوریه به پیشنهاد مشترک آمریکا و روسیه برای مدت 6 ماه دیگر موافقت کرد.

در تصمیم متخذه در 7 امین بخش قرار داد سازمان ملل متحد در قبال خطر بروز درگیری جدی در منطقه بعنوان نتیجه اقدامات خشونت بار در سوریه هشدار داده شد.

در این تصمیم ضمن درخواست از تمامی احزاب ذی ربط در جنگ داخلی سوریه برای متوقف کردن اقدامات نظامی در منطقه و احترام به حقوق انسانی بین المللی به لزوم رعایت کامل مقررات آتش بس و پایبندی طرفین سوری و اسرائیلی به احکام قرار داد مورخ سال 1974 تاکید گردیده است.

مدت ماموریت نیروهای ناظر بر آتش بس سوریه روز 30 ام ژوئن به اتمام می رسید.

در قرار داد منعقده بین اسرائیل و سوریه به تاریخ 31 ام ماه می سال 1974 با شرکت نمایندگان سازمان ملل متحد و ناظران ایالات متحد آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق ، از هر دو طرف خواسته می شود تا بالفور تمامی اقدامات نظامی را متوقف ساخته و مقررات آتش بس زمینی، دریایی و هوایی را رعایت کنند.خبرهای مرتبط