پرتاب موشک به خانه ای واقع در نزدیکی سفارت امریکا در بغداد

به منزلی واقع در نزدیکی سفارت ایالات متحده امریکا در مرکز بغداد موشک کاتیوشا برخورد کرد

پرتاب موشک به خانه ای واقع در نزدیکی سفارت امریکا در بغداد

به منزلی واقع در نزدیکی سفارت ایالات متحده امریکا در مرکز بغداد پایتخت عراق، موشک کاتیوشا برخورد کرد.

بر اساس اطلاعات دریافتی از واحد ارتباطات امنیتی وابسته به وزارت دفاع عراق، موشک کاتیوشا به خانه ای که در منطقه الجدیریه بغداد میباشد، افتاده است. این موشک تخریباتی به بار نداشته است. 

در بیانیه صادره، اطلاعات بیشتری در این رابطه ارائه نشده است.

از سوی دیگر بر اساس اطلاعاتی که از یک منبع امنیتی دریافت شد، مشخص گردید که این منزل در منطقه سبز بغداد که سفارت ایالات متحده امریکا نیز در آن قرار دارد، واقع شده است.خبرهای مرتبط