یک مدرسه فتو در افغانستان به بنیاد معارف ترکیه واگذار شد

اداره یک باب مدرسه سازمان تروریستی فتو در قندهار افغانستان به بنیاد معارف ترکیه واگذار شد

یک مدرسه فتو در افغانستان به بنیاد معارف ترکیه واگذار شد

اداره یک باب دبیرستان پسرانه متعلق به فرقه تروریستی فتو در ولایت قندهار افغانستان امروز طی مراسمی به بنیاد معارف ترکیه واگذار شد.

در این مراسم، نجیب الله کامران، مشاور وزیر آموزش افغانستان، شاکر وایووت مسئول بنیاد معارف ترکیه در افغانستان و دیگر مقامات محلی شرکت کردند.

مسئول شعبه بنیاد معارف ترکیه در افغانستان طی سخنانی در این مراسم گفت:

از 12 مدرسه سازمان تروریستی فتو تاکنون 8 باب آن به بنیاد معارف ترکیه واگذار شده است. مدارس افغان-ترک بنیاد معارف میوه دوستی دیرینه دو کشور است. شهریه این مدارس 20 درصد کاهش و حقوق معلمان و مدرسان را نیز افزایش خواهیم داد.

روز 26 فوریه 2018 ترکیه و افغانستان توافق نامه واگذاری مدیریت مدارس سازمان تروریستی فتو به بنیاد معارف ترکیه را به امضا رساندند و 4 آوریل همان سال این توافق نامه به تصویب رسید.خبرهای مرتبط