حماس و تاسیس دولت فلسطین در نوار غزه

سهیل ال هندی رئیس دفتر سیاسی حماس اعلام داشت، طرح " توافق قرن " که امریکا در رابطه با حل مسئله اسرائیل و فلسطین مطرح کرده بود، در آخرین دیدار از مصر به هیئت حماس ارائه نشده است

1209819
حماس و تاسیس دولت فلسطین در نوار غزه

سهیل ال هندی رئیس دفتر سیاسی حماس اعلام داشت، طرح " توافق قرن " که امریکا در رابطه با حل مسئله اسرائیل و فلسطین مطرح کرده بود، در آخرین دیدار از مصر به هیئت حماس ارائه نشده است.

ال هندی موضوعاتی چون طرح " توافق قرن " ، آتش بس بین اسرائیل و فلسطین و همایش در بحرین را مورد ارزیابی قرار داد.

ال هندی با اشاره براینکه، هدف از طرح توافق قرن تسخیر کرانه باختری تحت اشغال می باشد، اظهار داشت، حماس قصد تاسیس یک دولت فلسطین در نوار غزه را ندارد.  خبرهای مرتبط