اعدام زوج عرب از سوی سازمان تروریستی ی پ گ / پ ک ک

منسوبین سازمان تروریستی ی پ گ / پ ک ک که استان حسکه در شمال سوریه را اشغال کرده اند، یک عرب و همسر طرفدار خود را در ملع عام اعدام کردند

1193881
اعدام زوج عرب از سوی سازمان تروریستی ی پ گ / پ ک ک

منسوبین سازمان تروریستی ی پ گ / پ ک ک که استان حسکه در شمال سوریه را اشغال کرده اند، یک عرب و همسر طرفدار خود را در ملع عام اعدام کردند.

منسوبین سازمان تروریستی در منطقه رقه تحت اشغال خود یک زوج عرب را به زور اسلحه متوقف کردند.

تصاویر اعدام زوج عرب در شبکه های اجتماعی جای گرفت.

منسوبین سازمان تروریستی با خودروی خود از محل حادثه دور شدند.

گفته می شود، مرد عرب یکی از اعضای گروه سوسیال دموکرات بوده است.خبرهای مرتبط