مرگ 22 داعشی در عملیات نظامی در افغانستان

در عملیات نظامی ترتیب یافته به استان ننگرهار در شرق افغانستان 22 تروریست داعشی به هلاکت رسانده شدند

مرگ 22 داعشی در عملیات نظامی در افغانستان

در عملیات نظامی ترتیب یافته به استان ننگرهار در شرق افغانستان 22 تروریست داعشی به هلاکت رسانده شدند. 

در بیانیه صادره از سوی استانداری ننگرهار اعلام گردید : در شهرستان خوگیانی در ننگرهار عملیاتی بر علیه سازمان تروریستی داعش ترتیب یافت. 

در این بیانیه ضمن اشاره به اینکه در عملیات نظامی 22 تروریست داعشی به قتل رسانده شده است اعلام گردید : در این عملیات 4 انبار مهمات نظامی متعلق به داعش نیز نابود گردید. 

اعلام گردید که در نتیجه این عملیات دو نفر نیز بعلت حمایت از سازمان تروریستی داعش بازداشت شدند. خبرهای مرتبط