هواداران پ.ک.ک/ی.پ.گ به ساختمان اتحادیه جوانان ترکیه حمله کردند

هواداران گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ بار دیگر به دفتر اتحادیه جوانان ترکیه در شهر کلن آلمان حمله کردند

هواداران پ.ک.ک/ی.پ.گ به ساختمان اتحادیه جوانان ترکیه حمله کردند

هواداران گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ در حمله به دفتر اتحادیه جوانان ترکیه (TGB) در شهر کلن آلمان شیشه‌های ساختمان را شکسته و روی دیوارهای آن شعارهای نژادپرستانه نوشتند.

صلاح الدین گونگور، رئیس اتحادیه جوانان ترکیه در کلن ضمن اشاره به تشدید حملات هواداران این گروه تروریستی به مساجد و دفاتر سازمان‌های مختلف در اروپا گفت: پیش از این نیز مشابه چنین حملاتی را تجربه کرده بودیم.

وی در ادامه تاکید کرد: گزارش و عکس و ویدئوهای مربوط به لحظه این حمله در یک وب‌سایت نزدیک به این گروه تروریستی نیز منتشر شده است. همه این اطلاعات را با پلیس در میان گذاشتیم.خبرهای مرتبط