30 کارگر در افغانستان جان باخت

در نتیجه رانش زمین در یک معدن قاچاق طلا در افغانستان 30 کارگر جان باختند

1120840
30 کارگر در افغانستان جان باخت

در نتیجه رانش زمین در یک معدن قاچاق طلا در افغانستان 30 کارگر جان باختند.

در این معدن 7 کارگر نیز مجروح شدند.

صنعاالله روحانی سخنگوی پلیس منطقه بدخشان در افغانستان از ریزش معدن طلا بعلت رانش زمین در منطقه کوهستان سخن گفت.

در نتیجه رانش زمین 30 کارگر معدن در 60 متری زیر زمین کشته شده و 7 کارگر نیز مجروح گردیدند.

سخنگوی پلیس افغانستان ضمن اشاره به اینکه روستائیان منطقه در خارج از کنترل حکومت از این معادن استفاده می کنند گفت : سهل انگاری این افراد غیر حرفه ایی موجب  بروز این حادثه شده است.

گفته می شود : علاوه بر روستائیان فقیر در این منطقه که از نظر منابع معدنی غنی می باشد، طالبان نیز برای تامین در آمد در معادن حفریاتی انجام می دهد.

در مناطق کوهستانی شمال افغانستان متمادیا رانش زمین بوقوع می پیوندد.خبرهای مرتبط