عمر الرزاز به ارزیابی سفرش به ترکیه پرداخت

نخست وزیر اردن گفت، در زمینه مسئله فلسطین با ترکیه کاملا هم عقیده هستیم

عمر الرزاز به ارزیابی سفرش به ترکیه پرداخت

نخست وزیر اردن به ارزیابی سفر ماه گذشته خود به ترکیه پرداخت. 

عمر الرزاز در مصاحبه با یک کانال تلویزیونی در اردن، گفت، در زمینه مسئله فلسطین با ترکیه کاملا هم عقیده هستیم. 

عمر الرزاز نخست وزیر اردن افزود، در سفر به ترکیه در زمینه موضوعات امنیتی و سیاسی و در راس مهاجرت و تروریزم به تبادل نظر پرداختیم. 

الرزاز گفت، مهلت قرارداد تجارت آزاد بین دو کشور به پایان رسیده ولی طرفین در چارچوب تفاهمی که در زمینه ایجاد تغییراتی در تجارت حاصل شده، حدود دو ماه بعد دیدار خواهند کرد. 

 

 خبرهای مرتبط