مجوز تمدید حضور ارتش ترکیه در افغانستان تصویب شد

مجلس ترکیه لایحه دولت در رابطه با تمدید حضور نظامی کشور در چارچوب «ماموریت حمایت قاطع» ناتو در افغانستان را تصویب کرد

مجوز تمدید حضور ارتش ترکیه در افغانستان تصویب شد

بموجب خبرگزاری آناتولی ، لایحه ارائه شده از سوی دولت ترکیه درباره تمدید دوساله مجوز عملیات برون مرزی نیروهای مسلح برای شرکت در «ماموریت حمایت قاطع» ناتو در افغانستان در مجلس به تصویب رسید.

سابقه حضور نیروهای مسلح ترکیه در افغانستان برای پشتیبانی از نیروهای محلی این کشور به سال 2001  و همزمان با تشکیل «نیروهای بین المللی همکاری امنیتی» (آیساف) برمی‌گردد.

مجلس ترکیه در دهم اکتبر سال 2001 لایحه حضور نیروهای مسلح کشور در افغانستان را تصویب کرد و از آن زمان تاکنون ارتش ترکیه با هدف حمایت از نیروهای افغانستانی در این کشور حضور دارد.خبرهای مرتبط