هشدار نیروهای مسلح فلسطینی به اسرائیل

گروههای مسلح فلسطینی به اسرائیل هشدار دادند تا از ارتکاب جرم بر علیه فلسطینیان امتناع ورزد

1112648
هشدار نیروهای مسلح فلسطینی به اسرائیل

نیروهای مسلح فلسطینی به اسرائیل هشدار دادند به جرایمی که در راهپیمایی بازگشت فلسطینیان در مرز غزه بر علیه تظاهرات کنندگان مرتکب می شود، ادامه ندهد.

در بیانیه کتبی منتشره از سوی مرکز عملیات مشترک گروههای مقاومت فلسطین متشکل از جناح های مسلحی مانند حماس و جنبش جهاد اسلامی انتشار یافت، اعلام گردید : جمعه آینده از نظر آزمون رژیم صهیونیستی در قبال راهپیمایی بازگشت فلسطینیان در غزه ، رفتار خصمانه و نیت آن روز تعیین کننده ایی خواهد بود.

در این بیانیه چنین گفته شد : واکنشی که نشان خواهیم داد، آماده است و بسیار شدید خواهد بود. روند، شکل و زمان این واکنش را رفتار دشمن مشخص خواهد کرد. وقتی خون، درد و رنج، زخم ها و نقض حیثیت و شرف مردم مورد بحث است، قطع آب و برق و ضرر به مال و ملک مان نخواهد توانست برای ما مانعی ایجاد کند.

در بیانیه مذکور آمده است : موارد نقض اسرائیل بر علیه مردم فلسطین دیگر خطوط قرمز ما را پایمال کرده و کاسه صبر مقاومت خلق فلسطین در مقابل دشمن لبریز شده و در مقابل این جرایم بی تفاوت نخواهد ماند.

فلسطینیان از سی ام ماه مارس بدین طرف راهپیمایی صلح جویانه بازگشت بزرگ در نوار غزه ترتیب می دهند.

سربازان اسرائیل نیز بسوی تظاهرات کنندگان فلسطینی با گلوله های حقیقی تیراندازی می کنند.

در نتیجه تیراندازی سربازان اسرائیل بسوی تظاهرات کنندگان فلسطینی بیش از 240 فلسطینی به شهادت رسید.خبرهای مرتبط