100 پلیس عراقی متهم به قاچاق انسان

صد پلیس عراقی در شهر اربیل این کشور به اتهام "قاچاق انسان" از کار برکنار شده و تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.

100 پلیس عراقی متهم به قاچاق انسان

به گزارش خبرگزاری آناتولی، سادون هاودیانی سخنگوی پلیس شهر سوران در استان اربیل در مصاحبه با خبرنگاران محلی اظهار داشت: بنا به دستور وزارت کشور اقلیم کرد شمال عراق 100 پلیس این منطقه به اتهام مشارکت در قاچاق انسان از کار برکنار و تحقیقات قضایی درباره آنان آغاز شد.

این پلیس ها با سواستفاده از موقعیت خود پناهجویان سوری را از راههای غیرقانونی به ترکیه فرستاده اند.

آنها با اتهامات سوءاستفاده از مقام، استثمار منافع عمومی و قاچاق انسان تحت پیگرد قضایی قرار گرفته اند.

شهر سوران در آنسوی شهر شمدینلی ترکیه قرار دارد.

گفتنی است پس از آغاز بحران سوریه در سال 2011، حدود 200 هزار پناهجوی سوری به اقلیم کرد شمال عراق پناه بردند.خبرهای مرتبط