فعالیت های شیعی سازی دیرالزور از سوی اسد و گروه های تروریستی تحت حمایت ایران

رژیم بشار اسد و گروه های تروریستی خارجی تحت حمایت ایران، در تلاش شیعی سازی شهرستان های سنی نشیت استان دیرالزور در مرز عراق هستند

فعالیت های شیعی سازی دیرالزور از سوی اسد و گروه های تروریستی تحت حمایت ایران

رژیم بشار اسد و گروه های تروریستی خارجی تحت حمایت ایران، در تلاش شیعی سازی شهرستان های سنی نشیت استان دیرالزور در مرز عراق هستند. 

بر اساس اطلاعات دریافتی از منابع محلی در دیرالزرو، رژیم بشار اسد با خواست گروه های تروریستی خارجی تحت حمایت ایران، تصمیم به اقامه اذان در مساجد شهرستان های اکثرا سنی نشین میادین، ابوکمال و سبیهان به اصول شیعییان گرفته است. 

نیروهای رژیم و حامیانش که از هفته گذشته این تصمیم را به مورد اجرا گذاشته اند، دست کم 20 امام جمعه را که اقامه اذان به اصول شیعیان را نمی پذیرفتند از کار برکنار کردند. 

شمار زیادی روحانی نیز تهدید شدند. 

برای امام جمعه هایی که این تصمیم را پذیرفته اند، کلاس های آموزشی برگزار می شود. 

رژیم اسد با افزایش حقوق این روحانیون، به آنها برای برقراری راحت تر ارتباط با گروه های حامی ایران، کارت شناسایی ویژه می دهد. 

مردم منطقه نگران این هستند که در پی تغییر اذان سنی به شیعه، اصول عبادات آنها نیز تغییر داده شود.  خبرهای مرتبط