ترکیه به مبارزه با مهاجرت نامنظم ادامه می دهد

نیروهای امنیتی ترکیه 28 مهاجر غیرقانونی را در استان چاناک‌قلعه دستگیر کردند

1082994
ترکیه به مبارزه با مهاجرت نامنظم ادامه می دهد

نیروهای امنیتی ترکیه هنگام گشت زنی در منطقه «ازینه» استان چاناک‌قلعه 28 افغان، از جمله تعدادی زن و کودک را که درصدد سفر غیرقانونی به جزیره میدیللی یونان بودند، دستگیر کردند.

آنها پس از انجام امور اداری به مرکز استرداد اتباع بیگانه در شهرستان آیواجیک منتقل شدند. عملیات نیروهای امنیتی ترکیه برای ممانعت از مهاجرت غیر‌قانونی در سراسر کشور ادامه دارد.خبرهای مرتبط