یاریهای انسانی به مردم منطقه ادلب ادامه دارد

هلال احمر ترکیه و سازمان ملل به منقطه ادلب سوریه 26 تریلی لوازم یاری انسانی ارسال کردند

1066150
یاریهای انسانی به مردم منطقه ادلب ادامه دارد

هلال احمر ترکیه و سازمان ملل به منقطه ادلب سوریه 26 تریلی لوازم یاری انسانی ارسال کردند.

5 تریلی حامل یاریهای حلال احمر و 21 تریلی متعلق به سازمان ملل پس از ورود به شهرستان ریحانلی استان حاتای، از گذرگاه مرزی جیلوه گوزو رهسپار سوریه شدند.

مواد غذایی، پوشاک و نان بین خانواده هایی که اردوگاههای چادری بسر می برند، توزیع خواهد شد.خبرهای مرتبط