شهادت 2 فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان اسرائیل در غزه

دو فلسطینی در شمال نوار غزه به ضرب گلوله نظامیان اسرائیل به شهادت رسیدند.

شهادت 2 فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان اسرائیل در غزه

 

یک نوجوان 14 ساله فلسطینی در شمال نوار غزه به ضرب گلوله نظامیان اسرائیل به شهادت رسید.

یک فلسطینی دیگر نیز در شمال نوار غزه به ضرب گلوله نظامیان اسرائیل به شهادت رسید.

 

خبرگزاری آناتولیخبرهای مرتبط