فاجعه در سواحل جمهوری ترک قبرس شمالی

این قایق حامل 160 پناهجو بود

1014760
فاجعه در سواحل جمهوری ترک قبرس شمالی

گزارشات رسیده حاکی از غرق شدن قایق حامل پناهجویان در سواحل جمهوری ترک قبرس شمالی است.

این قایق که در 16 مایلی ساحل ینی ارن کوی در جمهوری ترک قبرس شمالی غرق شد، حامل 160 پناهجو بود.

بر مبنای همین گزارشات در این حادثه عده کثیری کشته و یا مجروح شدند.خبرهای مرتبط