ده غیرنظامی منجمله چندین کودک در بمباران اسد جان باختند

نیروهای رژیم اسد با بمباران مناطق مسکونی تحت کنترل مخالفین در حال پیشروی به خطوط مرزی مشترک میان سوریه و اسرائیل هستند

1013908
ده غیرنظامی منجمله چندین کودک در بمباران اسد جان باختند

در سوریه، نیروهای رژیم اسد با پشتیبانی شبه نظامیان خارجی پس از تثبیت کنترل خود بر بخش بزرگی از استان درعا در مرز سوریه با اردن برای پیشروی به خطوط مرزی مشترک میان سوریه و اسرائیل، مناطق مسکونی تحت کنترل مخالفین را بمباران کرد.

در پی حمله هوایی رژیم اسد با استفاده از بمب بشکه ای به مدرسه ای در روستای عین تینه واقع در استان قنیطره در حوالی بلندی های جولان در مرز سوریه با اسرائیل، 10 غیر نظامی از جمله کودکان جان خود را از دست دادند.

گفتنی است کنترل سه منطقه مسکونی واقع در مسیر درعا و قنیطره روز گذشته در پی درگیری های گسترده به دست نیروهای رژیم اسد افتاد.

در حال حاضر بخش بزرگی از استان قنیطره واقع در حوالی بلندی های جولان، تحت کنترل مخالفین مسلح قرار دارد.خبرهای مرتبط