دیدار وزرای امور خارجه آذربایجان و ارمنستان

این دیدار در حاشیه اجلاس سران ناتو در بروکسل انجام گرفت

دیدار وزرای امور خارجه آذربایجان و ارمنستان

المار محمد یاراف وزیر أمور خارجه آذربایجان و زهراب مناتساکیان وزیر أمور خارجه ارمنستان که برای شرکت در اجلاس سران ناتو در بروکسل بسر می برند ، دیدار دو جانبه ایی بعمل آوردند.

در این دیدار که اولین دیدار پس از تغییر حکومت در ارمنستان می باشد، ایگور پوپوف، استفان ویسکونتی و آندورشافر روسای همردیف گروه مینسک سازمان همکاری و امنیت اروپا و " Andrzej Kasprzyk" نماینده ویژه رئیس ادواری سازمان همکاری و امنیت اروپا حضور یافتند.

وزیر امور خارجه ارمنستان ضمن سپاسگزاری از روسای همردیف گروه میسنک سازمان امنیت و همکاری اروپا به لزوم تداوم دینامیک های مذاکرات تحت حمایت خود تاکید کرد.    

این دیدار در چهارچوب أصول آشنایی و تبادل نظر تحقق یافت.

طرفین با اشاره به اینکه بغیر از روند مذاکرات گزینه دیگری وجود ندارد به موضوعات مهمی مانند ایجاد جو مناسب برای تشویق صلح، تقویت اعتماد متقابل، برداشته شدن گام های لازمه برای کاهش بحرانها و انصراف از سخنان تحریک آمیز و تدوام مقررات آتش بس تاکید کردند.

طرفین پیرامون پیدایش راه حل به مسئله قره باغ نیز به بحث و تبادل نظر پرداختند.خبرهای مرتبط