حمله راکتی اسرائیل به فلسطینیان

جنگنده های اسرائیل به یک گروه فلسطینی در جنوب غزه که در حال پرواز دادن بادبادکهای آتش زا بودند، حمله راکتی ترتیب دادند

حمله راکتی اسرائیل به فلسطینیان

 

جنگنده های اسرائیل به یک گروه فلسطینی در جنوب غزه که در حال پرواز دادن بادبادکهای آتش زا بودند، حمله راکتی ترتیب دادند.

در حالیکه اسرائیل در رابطه با حمله اظهار نظری نکرده است، وزارت بهداری فلسطین در غزه هنوز در مورد تلفات جانی حادثه اطلاعاتی ارائه ننموده است.

مطبوعات اسرائیل در گزارشات خود اعلام کرده بودند که تظاهرات کنندگان فلسطینی با فرستادن بادبادکهای آتش زا و بالن های باد شده با گاز هلیم به مراکز مسکونی در حوالی نوار غزه موجب یکسری آتش سوزی در منطقه می گردند.

ارتش اسرائیل که بدلیل استفاده از قوه قهریه علیه فلسطینیان غیرنظامی متمادیا مورد انتقاد قرار می گیرد، با استفاده از جنگنده ها در مقابل بادبادکهای فلسطینیان، موجب گردید تا انتقادات مذکور یکبار دیگر مطرح بشود.خبرهای مرتبط