تیراندازی سربازان اسرائیلی بسوی جوان فلسطینی حامل پرچم ترکیه

بیانیه کتبی وزارت بهداشت فلسطین

تیراندازی سربازان اسرائیلی بسوی جوان فلسطینی حامل پرچم ترکیه

سربازان اسرائیلی که برای متوقف ساختن تظاهرات فلسطینیان در شرق غزه دست به اقدامات خشونت آمیز زدند، بسوی یک جوان که پرچم ترکیه را در دست داشت، شلیک کردند.

در نتیجه حمله سربازان اسرائیلی با گازهای اشک آور و گلوله های حقیقی بسوی زنان فلسطینی در خلال تظاهرات صلح آمیز به مناسبت راهپیمایی بازگشت بزرگ در مرز غزه دهها نفر مجروح شدند.

سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در غزه با انتشار یک بیانیه کتبی اعلام کرد : در حمله سربازان اسرائیل با گلوله های حقیقی و گاز اشک آور بسوی زنان تظاهر کننده فلسطینی در شرق غزه دهها نفر مجروح شده و تحت تاثیر گاز اشک آور قرار گرفتند.

وی در ادامه افزود : در نتیجه حملات سربازان اسرائیلی 134 فلسطینی که اکثر آنها را زنان تشکیل می دهد ، مجروح گردیدند.

سربازان اسرائیلی در نزدیکی مناطق مرزی غزه یک جوان فلسطینی که پرچم ترکیه را حمل می کرد، از ناحیه پا مجروح کردند.

جوان فلسطینی عیلرغم مجروح شدن پرچم ترکیه را همچنان در دست گرفته و در پی کمک های اولیه اکیب های بهداشتی به آمبولانس منتقل کردند.

مردم فلسطین به مناسبت 42 امین سالگرد روز خاک از 30 ام ماه مارس بدین طرف در منطقه تحت اشغال غزه در مرز اسرائیل تظاهرات " راهپیمایی بازگشت بزرگ " ترتیب می دهند.

سربازان اسرائیلی نیز بسوی مردم فلسطین با گلوله های حقیقی تیراندازی می کنند.خبرهای مرتبط