طالبان اولین حمله پس از آتش بس عید را ترتیب داد

به دنبال آتش بس سه روزه به علت عید فطر در افغانستان، طالبان اولین حمله خود را ترتیب داد

995805
طالبان اولین حمله پس از آتش بس عید را ترتیب داد

به دنبال آتش بس سه روزه به علت عید فطر در افغانستان، طالبان اولین حمله خود را ترتیب داد. 

در این حمله که در شهر بادغیس ترتیب یافت، 30 مامور امنیتی جان خود را از دست داد. 

طالبان در ساعات اولیه صبح حمله از چندین نقطه ترتیب داد. 

عبدالعزیز بگ رئیس مجلس استانی بادغیس اظهار داشت طالبان یک پایگاه نظامی در شهرستان بالا را مورد هدف قرار داده است. 

حکومت افغانستان یک آتش بس یک طرفه به مدت ده روز که امروز به پایان می رسد اعلام کرده بود. 

طالبان نیز برای اولین بار پس از اشغال آمریکا در سال 2001 اعلام آتش بس کرده  بود. 

 

 خبرهای مرتبط