علی‌اف تاناپ را به عنوان پیروزی ترکیه و آذربایجان ارزیابی کرد

الهام علی‌اف رئیس جمهور آذربایجان احداث خط لوله گاز ترانس آنادولو (تاناپ) را یک پیروزی برای کشورش و همچنین ترکیه دانست

991406
علی‌اف تاناپ را به عنوان پیروزی ترکیه و آذربایجان ارزیابی کرد

الهام علی‌اف رئیس جمهور آذربایجان در مراسم بهره برداری از خط لوله گاز ترانس آنادولو (تاناپ) در اسکی‌شهیر ترکیه گفت: "ترکیه کشوری تعیین کننده در جهان و جمهوری آذربایجان از این امر خوشحال است. قدرت ترکیه به مثابه توان ما و تاناپ پیروزی هر دو کشور است".

او با اشاره به اینکه «سخت است دو کشوری مانند ترکیه و آذربایجان را پیدا کرد که چنین از هم حمایت کنند» اظهار داشت:

"اتحاد و برادری ترکیه و آذربایجان برای منطقه اوراسیا و مردم دو کشور نقش مهمی دارد. درسایه تلاش های خستگی ناپذیر رئیس جمهور اردوغان ترکیه به کشوری قدرتمند در دنیا تبدیل شده است".خبرهای مرتبط