ادامه حملات هوایی در ادلب

2 غیر نظامی در نتیجه حملات هوایی ادلب کشته شدند

ادامه حملات هوایی در ادلب

2 غیر نظامی در نتیجه حملات هوایی که به مراکز مسکونی غیر نظامی در مرزهای "منطقه کاهش درگیری ادلب" در سوریه انجام میگردد، کشته شدند.

مصطفی حاج یوسف مدیر دفاع غیر نظامی ادلب، اعلام داشت که جنگنده های نیروهای رژیم اسد درساعات اولیه صبح امروز، حملاتی به مراکز مسکونی واقع در منطقه های بیننیش، تفته ناز، مرا مسرن و رام حمدان ترتیب داده است.

حاج یوسف همچنین اعلام داشت که 24 غیرنظامی نیز در نتیجه این حملات مجروح شده اند.

در اطلاعاتی که از سوی نظارت خانه هواپیما متعلق به مخالفان در سایتهای اجتماعی نتشر گردید، گفته شد: "حملات هوایی را جنگنده های متعلق به رژیم اسد ترتیب داده اند."

مجروحان توسط تیمهای دفاع مدنی، به مراکز بهداشتی منتقل شدند.

از سوی دیگر طی 4 روز اخیر، در نتیجه حملات هوایی به مراکز مسکونی غیر نظامیان در ادلب، 63 غیرنظامی کشته شده و بیش از 100 غیرنظامی نیز مجروح شدند.خبرهای مرتبط